SFRO-INFO 2017-4

Ordförandens rader

Höstens övningar har givit gott resultat, den marina övningen Northern Coasts och FMÖ Aurora. Mycket kraft läggs på den så kallade perspektivplanen som är Försvarsmaktens bidrag till Försvarsberedningen. Överlag tycks det finnas brett stöd för att stärka Försvarsmakten, nu gäller det att i rätt tid fatta de beslut som krävs för att skapa en organisation som kan möta framtidens behov, en framtid som ligger nära för hand redan nu. Förbundet följer de tre kadetterna på Sjöstridsskolan samt planeringen för de fem kadetter som skall rycka in till våren. Vi bidrar även till att utveckla relationen mellan reservofficerskåren och Försvarsmakten, för att skapa god grund för framtiden.

Under hösten har två tunga medlemmar lämnat oss. Sten-Ingvar Nilsson, tidigare ordförande i både SFRO och SROF gick bort i början av oktober. Arne Lundberg, ledamot av SFRO-M kretsstyrelse och en drivande kraft inom både reservofficerskåren och Sjövärnskåren i Skåne gick bort 28 oktober. Arne Lundberg har efter beslut i förbundsstyrelsen postumt tilldelats SFRO hederstecken i silver. Vi hedrar deras minne i tacksamhet för deras gärningar.

Peter Thomsson

Rapport från Göteborgskretsen

I början av oktober arrangerade Göteborgskretsen föredrag i samband med after work på garnisonsmässen. Annette Staaf från Civilförsvarsförbundet berättade och medlemmarna diskuterade på temat Så förbereder och klarar jag mig och min familj i 72 timmar om krisen kommer. Efterföljande musköt- och flintlåspistolskjutning som bonusaktivitet under ledning av Västgötafänikan.

Tavlorna granskas stenhårt av tävlingsledare och jury.

I söndags, 20 oktober, genomfördes SFRO höstpistolskjutning Glockenspiel i strålande höstsol. Frederic  Grahn som i år 20-årsjubilerar som skjutledare (mängdens jubel!) gav traditionsenligt deltagarna diverse utmanande skjutmoment. Ingen Glockenspiel tävling är någonsin den andra lik och devisen ”Improvise, Adapt and Overcome” går som en röd tråd genom de utmanande skjutmomenten. Sinnrik resultatberäkning gör det helt omöjligt att förutsäga segraren så matchfixare göre sig icke besvär!

Göteborgskretsen

11 november, kl 10.00, Gåsaskjutning, Volvo Pistolskyttebana, Eget vapen kan medtagas. Kläder och skor för utebruk. Beräknas avslutat kl. 14.00. Frågor och anmälan senast 10/11 tillinfo@rosig.se alt Gustaf Nygren, 0703-73 47 39. Arrangeras av ROSIG.

Malmökretsen

30 november, 18.00, After Work, Bishops Arms, G:a torget, Malmö, anmälan tilllimpers@hotmail.com.

15 februari, Årsmöte, SVK Öresunds lokaler, mer information och kallelse kommer.

Stockholmskretsen

12 december, 18.00–20.00, Glöggskott, Kastellet, Kastellholmen i Stockholm. Följt av middag för de som önskar. Anmälan: osa@marinensro.se, 070-7158039. Arrangeras av KAROF-S & SFRO-S.

Till minne

Sten-Ingvar Nilsson

SFROs Hedersmedlem Sten-Ingvar Nilsson har gått ur tiden, 88-årig, efter ett verkligen rejält dagsverke för SFRO och för reservofficers-rörelsen. Sten-Ingvar började som stamofficer, kurs 1951, men gick efter några år över till reserven. Han kombinerade en internationell karriär hos IBM med aktiva insatser som reservofficer och för våra rörelser, särskilt under perioder av stationering i Sverige. Inom SFRO var han klubbmästare 1958-67, vice ordförande 1972-73, ordförande 1973-77, och hade senare diverse uppdrag som revisor och som SFROs representant i utredningar mm. Vidare var Sten-Ingvar vice ordförande i dåvarande RC (Reservofficerarnas Centralorganisation) 1980-82, och då RC blev SROF 1982 blev han ordförande, till 1990. Därefter förblev han aktiv i kontakterna med CIOR, med mycket mera.

Sten-Ingvar Nilsson var aktiv i olika roller under hela det kalla krigets år, och gjorde stora insatser för reservofficerarna inom Flottan och inom Försvaret under denna utmanande period. Själv kom jag sent igång med uppdragen för SFRO och SROF, så vi kom inte att verka samtidigt mer än några få år kring 1990. Däremot blev Sten-Ingvar en ständigt positiv och inspirerande äldre kamrat, som jag ofta träffade vid interna diskussioner, årsmöten, jubileer mm genom mer än 20 år, senast i arbetet med SFROs 75-årsjubileum 2010. Sten-Ingvar Nilsson var och förblev en av reservofficersrörelsens nyckelpersoner under ett halvt sekel.

Heder åt hans insats, frid över hans minne.

Björn Grünewald

aktiv inom SFRO och SROF 1985-2011

Arne Lundberg 1939 – 2017

Sjökaptenen och Kaptenen i Kungl. Flottans Reserv Arne Lundberg har avslutat sin jordevandring efter en kort tids sjukdom. Arne började i Sjövärnskåren i Ystad 1954 där han var medlem och aktiv under hela sitt liv, bl.a som ordförande och sekreterare. Reservofficersexamen avlade han 1960. Efter sjökaptensexamen i Malmö 1970 gick han till sjöss och seglade på de sju haven.

Arne hade även flygcertifikat. Hans marina specialitet var Radar/Stridsledning och han var under många år chef för radarstationen vid Sandhammaren i sydöstra Skåne. Arne var också lärare i navigation vid studieförbund och även av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Han var den sanna föreningsmänniskan, engagerad i segelfartyget Helene af Ystad, i styrelsen för SFRO Malmökretsen, medlem i Lions där han utsågs till ”Melvin Jones Fellow”, Lions högsta utmärkelse, efter att ha utfört värdefulla insatser för Lions. I Ystads församling var han en uppskattad kyrkvärd i den vackra Mariakyrkan.

Arne var en tystlåten och diskret person med stor integritet, men hade alltid kloka lösningar på de eventuella problem som dök upp i olika sammanhang. Omtyckt och uppskattad i alla läger.

Fair winds, Arne.

Lars E Fränngård

Sjökapten, RO/Örlkn.

Ledamot SFRO/M styrelse sedan 1984, kretsordförande 1990-1998

Arne Lundberg

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
13 februari 2024

Kallelse SFRO-G Årsmöte

Den 13 Mars på Royal Bachelor’s Club
Läs mer
5 februari 2024

Årsmöte 2024

Den 21 mars på Kastellet. OSA senast den 14 mars till…
Läs mer
23 oktober 2023

SFRO-S Afterwork

Det är återigen dags för AW! Årets andra after work genomförs…