SFRO-INFO 2017-3

Ordförandens rader

Förbundet jobbar för närvarande med att se till att skapa bästa förutsättningar för befintliga och nya reservofficerare. Detta sker dels genom att följa och bistå till avrostningskursen, som vi liksom kursansvarige fv Håkan Lindberg vid SSS planerar för en uppföljare nästa år. 

Tre kadetter har nu ryckt in och genomfört gemensamma grundmoment vid MHS Halmstad och har nu kommit till SSS för den fortsatta utbildningen. Här gäller det att säkerställa inte bara att de får bästa tänkbara utbildning utan även att de får en yngrekurs. Vi hälsar kadetterna välkomna som nya medlemmar i förbundet. 

Peter Thomsson

Avrostningskurs för reservofficerare

Mellan torsdag och söndag denna vecka genomför 30 reservofficerare ur marinen avrustningskurs i Sjöstridsskolans regi. Syftet med utbildningen är att stimulera till tjänstgöring genom att orientera om nuläget inom marinen, ge kunskap om marint hemvärn samt skapa underlag för fortsatt utvecklingsarbete rörande reservofficerssystemet i marinen.

Malmökretsen

26 augusti, kl 09.00, Dagssegling Öresund, Småbåtshamnen, V:a hamnen, Malmö, navigations- och seglingsövning, lunch på restaurang, anmälan senast 18 augusti till Richard Beckmanrichard.beckman@pro-veritas.se alt 0721-60 87 00.

11 september, kl 17.00, Skytteträning, Bödkaregårdens skjutbana, anmälan till Kay-Åke Ohlsson kay-ake.o@telia.com alt 070-602 66 84. Arrangeras av RiS.

Stockholmskretsen

6 september, kl 17-20, After work, Strandbryggan vid Djurgårdsbron(gamla Tvillingarnas). Ingen anmälan.

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 mars 2023

Årsmöte 2023

Genomförs den 17 mars på Drottning Victorias Örlogshem BIO kl 17.00…
Läs mer
1 november 2022

Äntligen nytt snitt på hemsidan

Läs mer
6 september 2023

Reservofficerare ska behålla sin personliga utrustning

Läs mer
2 september 2023

Grattis reservofficer – 105.000 kronor kan bli dina

Läs mer
20 juni 2023

SFRO-S After Work är tillbaka

Onsdag den 28/6. OSA senast måndag…