SFRO-INFO 2017-2

Ordförandens rader

Jag har under vintern haft flera goda möten som jag hoppas skall tjäna oss i vår strävan att förmedla förståelsen att RO-systemet är en del av lösningen på Försvarsmaktens utmaningar samt att det därtill bidrar till att göra organisationen både vassare, bredare och mer flexibel. Jag kämpar träget vidare. I möten med GD FM och MC samt i dragning för Marin ledningsgrupp visade det sig att intresset och förståelsen hos centrala beslutsfattare är god. Det underlättar i sin tur det påverkansarbete som krävs mot delar längre ut i organisationen för att omsätta ord i handling. 

Beträffande det senare skall förbanden ta in även icke krigsplacerade RO för uppfräschningskursen som äger rum i Karlskrona 17-20 augusti. Det vore olyckligt om förbanden missade chansen att återknyta kontakten med sina RO som kan vara till god nytta inom förbandet, Försvarsmakten i stort eller inom samhället. Jag passar på att nämna att ansökningarna till de fyra platser för nyutbildning var mycket god. För både ny- och uppfärschningsutbildningen vill jag uppmärksamma det engagemang som visats från SSS, särskilt förvaltare Håkan Lindberg och tjf C SSS kommendörkapten Andreas Forsman, vilket givetvis är både glädjande och uppskattat.

Peter Thomsson

Årsmöte 2017

Förbundets årsmöte genomfördes den 9 mars på Kastellet. Till ordförande valdes örlogskapten Peter Thomsson för ytterligare en mandatperiod. Konteramiral Jonas Haggren, chef för Ledningsstabens inriktningsavdelning var inbjuden som talare och berättade om arbetet med Försvarsmaktens framtida utveckling.

Uppfräschningskurs för reservofficerare

Även detta året gör SSS ett försök med att till de marina förbanden erbjuda en ”avrustningsutbildning” för sina anställda reservare. Utbildningen riktar sig till både krigsplacerade och icke krigsplacerade reservofficerare ur amfibiekåren och flottan som är anställda vid de marina förbanden och vid högre staber, exempelvis MTS.

Syftet med utbildningen är att orientera reservofficerare om nuläget inom marinen, ge kunskap om marint hemvärn samt skapa underlag för fortsatt utvecklingsarbete rörande reservofficerssystemet i marinen.

Anmälan sker via respektive förband som anmäler och kallar in sin personal till tjänstgöring torsdag- söndag vecka 33 (17 – 20 augusti). Kontakta personalavdelningen på ditt förband för mer information och anmälan.

Händer under vår och sommar

6 maj, kl 18.00, SjöHOLMs jubileumsbal, Grand Hôtel, Stockholm
17-20 augusti, Avrostningsutbildning för marinens reservofficerare, Sjöstridsskolan Karlskrona, anmälan via respektive förband senast 1 juni, kontakta personalandelningen på ditt förband.

Kretsarna

Göteborgskretsen

6 maj, kl 09.00, Vårfälttävlan Skytte och orientering, Volvo Pistolskyttebana för skytte, orientering sker vid Svarte mosse/Biskopsgården. Beräknas avslutat kl. 14.00, fri förplägnad, anmälan senast 4 maj till info@rosig.se alt Per Karlsson 0706-10 08 20. Arrangeras av ROSIG.

11 maj, kl 18.00, Föredrag: Vad gör FN i Mali? Oscar Karlflo Reservofficerarnas kanslichef berättarÄlvsborgsmässen, mässen öppen 16.00-22.00, kvällsskaffning från kl 18.00, anmälan senast 8 maj till Frederic Grahn frederic.grahn@valeo.com alt Peter Loewenstein 0708- 25 00 39.

31 maj, kl 17.30, Känsöskjutning, samling i hamnen GKSS, anmälan senast 29 maj till info@rosig.se alt Per Sagert 0706-20 00 70. Arrangeras av ROSIG.

Juli-augusti 2017, SFRO Navigationsövning med M20, Detaljer e.s.o., Frågor och anmälan till

Johan von Otter johan.von.otter@ericsson.com alt 076-127 13 35.

Malmökretsen

15 maj, kl 17.00, Skytteträning, Bödkaregårdens skjutbana, anmälan till Kay-Åke Ohlsson kay-ake.o@telia.com alt 070-602 66 84. Arrangeras av RiS.

25 maj, kl 18.00, After Work, Bishops Arms, Gamla torget, Malmö, anmälan senast 22 maj till Johan Lindström limpers@hotmail.com alt 0725-33 30 44.

12 juni, kl 17.00-19.00, SkyttemästerskapBödkaregårdens skjutbana, anmälan till Kay-Åke Ohlsson kay-ake.o@telia.com alt 070-602 66 84. Arrangeras av RiS.

26 augusti, kl 09.00, Dagssegling Öresund, Småbåtshamnen, V:a hamnen, Malmö, navigations- och seglingsövning, lunch på restaurang, anmälan senast 18 augusti till Richard Beckmanrichard.beckman@pro-veritas.se alt 0721-60 87 00.

11 september, kl 17.00, Skytteträning, Bödkaregårdens skjutbana, anmälan till Kay-Åke Ohlsson kay-ake.o@telia.com alt 070-602 66 84. Arrangeras av RiS.

Stockholmskretsen

21 maj, kl 10.00, Studiebesök på KA-batteriet, Arholma. Buss kl 10.00 från Vasagatan 20, Stockholm, åter Stockholm 16.30. Kostnad buss 200 kr + båt 200 kr + visning 100 kr + lunch ca 150 kr + dryck, anmälan senast 14 maj till osa@marinensro.se. Arrangeras i samarbete med ROSIS.

30 maj, kl 17.00, After Work, Oaxen krog, Beckholmsvägen 26, Djurgården, ingen anmälan.

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
5 maj 2024

SFRO kallar till extra årsstämma!

Läs mer
25 februari 2024

Ny informationspamflett Lilla Blå

I inlägget kan du ladda ner både pamfletten och den tillhörande…