SFRO INFO 2017-1

Ordförandens rader

Det var med tillfredsställelse som jag under Folk och försvars rikskonferens i Sälen konstaterade att försvarsfrågan åter aktualiserats och att en återtagning även av reservofficerssystemet sker. Ett ypperligt tecken är den rekrytering till nyutbildning av reservofficerare till Marinen som nu annonserats ut. Med anledning av förbundets sedan länge etablerade engagemang i både nyutbildningsfrågan och uppfräschningskursen finns nu möten inplanerade med Prod Marin för att fortsätta dialogen, i syfte att på bästa sätt tillvarata och odla kompetensen hos Marinens nuvarande och framtida reservofficerare.

Försvarsmakten är angelägen om att bredda sin rekryteringsbas och strävar efter att skapa fler vägar in, vilket är glädjande efter en period när det främst handlat om fler vägar ut. Konkret innebär det i mitt fall att jag i mitten av februari lämnar min reservofficersanställning för att istället anställas som yrkesofficer. Eftersom jag är sprungen ur reservofficerssystemet är det för mig självklart att verka för detta även framgent, eftersom jag ser så oerhört stora fördelar med det både för Försvarsmakten och även för individen. Därför kandiderar jag för ytterligare en mandatperiod som ordförande för förbundet.
Peter Thomsson

Förbundsårsmöte

Medlemmar i SFRO inbjuds till årsmöte den 9 mars kl 18.00 på Kastellet, Kastellholmen med efterföljande middag på M/S Segelkronan. Anmälan görs senast den 2 mars till kansli@sfro.se.

Välkomna!

Kretstillhörighet

Du har väl inte missat att ange din kretstillhörighet? Kretsarna anordnar varje år många intressanta programpunkter (se vårens program nedan). Saknar du utskick och inbjudningar från den krets du tillhör eller vill tillhöra? Kontakta rulla@sfro.se och ange om du vill tillhöra Malmökretsen, Göteborgskretsen eller Stockholmskretsen.

Händer under vinter och vår

18 feb, kl 18.00, UppSjös bal, Norrlands nation, Uppsala
9 mar, kl 18.00, SFRO årsmöteKastellet, Kastellholmen, Stockholm
3 apr, kl 18.00, SOSS vårsammanträdeKastellet, Kastellholmen, Stockholm
6 maj, kl 18.00, SjöHOLMs jubileumsbal, Grand Hôtel, Stockholm

Kretsarna

Malmökretsen

9 feb, kl 18.18, SFRO-M årsmöte, Sjövärnskåren Öresunds kårstuga, Limhamn, därefter föredrag av SFRO:s ordförande örlkn Peter Thomsson, anmälan senast 2 feb till Johan Lindström limpers@hotmail.com (0725-33 30 44).

22 mar, kl 18.00, Visning krigsvraket Halifax SCSC, MFFC, Husie Kyrkoväg 70, Malmö, anmälan senast 17 mar till skane@sverof.se alt Jonas Stålhandske Palovaara (040-49 49 78). Arrangeras av RiS.

24 apr, kl 17.00, Skytteträning, Bödkaregårdens skjutbana, grillning genomförs, anmälan till kay-ake.o@telia.com alt Kay-Åke Ohlsson (070-602 66 84). Arrangeras av RiS.

29 apr, kl 10.00, Besök på Sjöfartsmuseet i Helsingör, Scandlines, Knutpunkten, Helsingborg, anmälan senast 21 apr till limpers@hotmail.com alt Johan Lindström (0725-33 30 44).

15 maj kl 17.00, Skytteträning, Bödkaregårdens skjutbana, anmälan till Kay-Åke Ohlsson kay-ake.o@telia.com alt (070-602 66 84). Arrangeras av RiS.

25 maj, kl 18.00, After Work, Bishops Arms, Gamla torget, Malmö, anmälan senast 22 maj till limpers@hotmail.com alt Johan Lindström (0725-33 30 44).

Göteborgskretsen

1 mar, kl 18.30, SFRO-G årsmöte, S/S Marieholm, därefter föredrag och middag, kmd Lennart Bengtsson berättar om tiden som försvarsattaché i Sydostasien och det s.k. ”ubåtsspelet”. Anmälan senast 26 feb till jacob.forssblad@dbschenker.com (0706-698416).

11 mar, Pistollangrenn skidlöpning och skyttetävling, Lygna Skicenter norr om Oslo, fredag em till lördag kväll, anmälan senast 20 feb till info@rosig.se alt Henrik Johansson (0708-852275). Arrangeras av ROSIG.

5 apr, kl 18.00, Föredrag: Lars Wilderäng, bloggare, författare och föreläsare, Älvsborgsmässen, anmälan senast 31 mar till info@rosig.se alt Lars Pedersen (0739-025738). Arrangeras av ROSIG.

8 apr, kl 10.00, Pistolskytteträning och Glockenspiel, Volvo Pistolskyttebana, korv och fika serveras, anmälan senast 5 apr till frederic.grahn@valeo.com (0702- 476098).

28 apr, kl 17.30, After Work, Bellora Kungsportsavenyn 6, frågor till info@rosig.se alt Peter Lowenstein (0708-250039). Arrangeras av ROSIG.

6 maj, kl 09.00, Vårfälttävlan Skytte och orientering, Volvo Pistolskyttebana för skytte, orientering sker vid Svarte mosse/Biskopsgården. Beräknas avslutat kl. 14.00, fri förplägnad, anmälan senast 5 maj till info@rosig.se alt Per Karlsson (0706-100820). Arrangeras av ROSIG.

11 maj, kl 18.00, Föredrag: Vad gör FN i Mali? Oscar Karlflo Reservofficerarnas kanslichef berättarÄlvsborgsmässen, kvällsskaffning från kl 18.00, anmälan senast 8 maj  frederic.grahn@valeo.com alt Peter Loewenstein (0708- 250039).

31 maj, kl 17.30, Känsöskjutning, samling i hamnen GKSS, anmälan senast 29 maj till info@rosig.se alt Per Sagert (0706-200070). Arrangeras av ROSIG.

Stockholmskretsen

21 feb, kl 18.00, SFRO-S årsmöte med föredrag av Magnus Ranstorp ”IS-resenärer och andra terrorismrelaterade problem” på Kastellet, Kastellholmen, därefter middag ombord Segelkronan, anmälan senast 17 feb till osa@marinensro.se.

1 mar, kl 17.30, Studiebesök hos Kustbevakningen, Ljusslingan 26, Lumaparken, Hammarby sjöstad, anmälan senast 25 feb till osa@marinensro.se. Arrangeras av ROSIS.

21 maj, kl 10.00, Studiebesök KA-batteriet på Arholma. Buss kl 10.00 från Vasagatan 20, Stockholm, åter Stockholm 16.30. Kostnad buss 200 kr + båt 200 kr + visning 100 kr + lunch ca 150 kr + dryck, anmälan senast 14 maj till osa@marinensro.se. Arrangeras i samarbete med ROSIS.

31 maj, kl 17.00, After Work, Oaxen krog, Beckholmsvägen 26, Djurgården, ingen anmälan.

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
5 maj 2024

SFRO kallar till extra årsstämma!

Läs mer
25 februari 2024

Ny informationspamflett Lilla Blå

I inlägget kan du ladda ner både pamfletten och den tillhörande…