SFRO INFO 2016-2

Ordförandens rader

Möten

Jag har under hösten etablerat kontakt med de båda företrädare för Försvarsmakten som har störst betydelse för SFRO. Senast i förra veckan mötte jag överbefälhavaren general Micael Bydén, som beklagade den bristfälliga hanteringen av reservofficerarna men betonade att omvärldsläget nu är sådant att frågan nu måste hanteras och det skyndsamt. I sammanhanget påpekade han att Marinen i hans uppfattning varit mycket framgångsrik i att bibehålla kontakten med sina reservofficerare.

Jag har även haft ett längre möte med marinchefen konteramiral Jens Nykvist. Han delar vår uppfattning att den aviserade nyutbildningen av reservofficerare som aviserats börja hösten 2017 är mycket viktig. Vi talade även om den så kallade uppfräschningskurs för reservofficerare som planeras av Sjöstridsskolan. Jag menar att denna är oerhört viktig för att tillse att förbanden kan överbrygga det gap på tio årskullar som uppstått. Marinen har levt på kapitalet utan att tillföra nya reservister, varvid risken är hög att det fåtal högaktiva reservofficerare man lutat sig mot inte kommer att räcka till eller längre vara tillgängliga när behovet växer.

Nygamla aviseringsrutiner

Som många av er känner till har Försvarsmakten på senare tid utvidgat sina planer på inkallelser men även att öka utbildning för att utbilda nya eller återaktivera befintliga reservofficerare. Förbundet är en aktiv part i dessa planer för att bistå Marinen till att få till bästa tänkbara rekrytering och utbildning för framtidens reservofficerare liksom för att få fler av oss befintliga att både vilja och kunna tjänstgöra. Samtidigt pågår en rad arbetsrättsliga förhandlingar vilket drar resurser för Förbundet Reservofficerarna som hanterar dessa frågor för oss. Vi behöver inför kommande år säkerställa att vi når rätt individer och kan bevaka deras intressen och kommer därför att avisera medlemsavgiften inför kommande verksamhetsår i november.

Peter Thomsson

Ny hemsida

Idag lanseras Förbundets nya hemsida. Den huvudsakliga anledningen till uppdateringen är teknisk, men det har även inneburit en kostnadsbesparing. Utseendet är uppdaterat och nya funktioner har tillförts. Exempelvis finns nu ett enklare sätt att uppdateras sitt rullkort. Besök www.sfro.se och passa gärna samtidigt på att just uppdatera ditt rullkort. Berätta vad du tycker om den nya hemsidan: webmaster@sfro.se.

Ny kanslichef hos Reservofficerarna

Den 1 oktober började Oscar Karlflo börja som ny kanslichef och ombudsman på Reservofficerarnas kansli. Oscar är utbildad statsvetare och utbildar sig till reservofficer. Han har tidigare bland annat tjänstgjort vid FN-insatsen i Mali. För kontaktinformation se Reservofficerarnas hemsida.

Händer i höst och vinter

12 nov, kl 18.30, Buskskyttarnas JubelbalGLO Hotel Art, Helsingfors

3 dec, kl 18.00, SOSS Svensksundsbal, Sjöhistoriska museet, Stockholm

3 dec, kl 17.30, SjöLunds bal, Grand Hôtel, Lund

18 feb, kl 18.00, UppSjös bal, Norrlands nation, Uppsala

Kretsarna

Göteborgskretsen

2 nov, kl 11.30, SOSG Lunchföredrag, S/S Marieholm, ytbärgaren Torbjörn Olsen berättar om Estonias förlisning, ingen föranmälan

12 nov, kl 10.00, Gåsaskjutning, Volvo pistolskytteklubb, avslutning ca kl 1400, sällskapet bjuder på enklare förtäring, anmälan senast 11 nov, Gustaf Nygren 0703-734739 eller info@rosig.se

16 nov, kl 18.00, ROSIG Veteranmiddag med föredrag, Älvsborgsmässen Göteborgs garnison, Bengt Delang, tidigare stadsdirektör och regementschef talar om militärt ledarskap i det civila, anmälan senast 12 nov, Pierre Dicksson, 0736-844429 eller info@rosig.se

27 nov, kl 11.00, Första adventsfirande, Maritiman, rundvandring och adventsfika, 100 kr, anmälan senast 23 nov, Peter Loewenstein, 0708-250039 eller info@rosig.se

6 dec, kl 18.00 SOSG Julbord, S/S Marieholm, anmälan till SOSG

Malmökretsen

24 nov, kl 18.00, Dansk försvarsinformationKastellet, Köpenhamn, Jens Hansen berättar om hemvärnets roll i Köpenhamn speciellt i ljuset av terrorattentaten i februari 2015, rundvisning och smörrebröd, 200 SEK/pers, anmälan senast 13 nov till RiS, 040-494978 eller anders.ljung@wips.mil.se

1 dec, kl 18.00, After Work, Bishops Arms, Gamla torget, Malmö, anmälan senast 28 nov till Johan Lindström 0725-333044 eller limpers@hotmail.com, genomförs av SFRO-M

7 dec, kl 18.00, MFFC Julbord, Malmö Frivillig Försvarscentrum, Husie Kyrkoväg 70, ca 200 kr/pers, anmälan senast 23 nov till RiS, 040-494978 eller skane@sverof.se

Stockholmskretsen

14 dec, kl 18.00, Glöggskott och föredrag,Kastellet, Operation Sophia – EU:s insats utanför Libyen, anmälan till sfro-s@sfro.se

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
13 februari 2024

Kallelse SFRO-G Årsmöte

Den 13 Mars på Royal Bachelor’s Club
Läs mer
5 februari 2024

Årsmöte 2024

Den 21 mars på Kastellet. OSA senast den 14 mars till…
Läs mer
23 oktober 2023

SFRO-S Afterwork

Det är återigen dags för AW! Årets andra after work genomförs…