SFRO-G föredrag undervattensteknik 10 april

Föredrag: RO P-O Sverlinger, vd Marin Mätteknik, berättar om ”kartering under vattenytan med fotografisk kvalitet samt modern röjning av äldre ammunition och minor i fredstid”

Tid: onsdag 10 april, kl. 18.00 (samling), 19.00 (föredrag)

Plats: Älvsborgsmässen, Göteborgs garnison – OBS! SFRO-G medlemsskap krävs för inpassering

Anmälan: senast fredag 5 april till Frederic Grahn, via mail frederic.grahn@valeo.com alt. mobil 0702-476098
Övrigt: barmat och dryck till mässpriser!

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 mars 2023

Årsmöte 2023

Genomförs den 17 mars på Drottning Victorias Örlogshem BIO kl 17.00…
Läs mer
1 november 2022

Äntligen nytt snitt på hemsidan

Läs mer
6 september 2023

Reservofficerare ska behålla sin personliga utrustning

Läs mer
2 september 2023

Grattis reservofficer – 105.000 kronor kan bli dina

Läs mer
20 juni 2023

SFRO-S After Work är tillbaka

Onsdag den 28/6. OSA senast måndag…