Reservofficersutveckling 

Som tidigare annonserats anordnar Sjöstridsskolan i Karlskrona en uppfräschningskurs för Marinens reservofficerare i augusti.

– Förhoppningen är att liknande kurser kommer att kunna erbjudas under kommande år för att vidmakthålla teoretiska kompetenser hos reservofficerarna, skriver Håkan Lindberg, ansvarig för kursen på Sjösstridsskolan på Försvarsmaktens hemsida.

SFRO:s ordförande Peter Thomsson menar att kursen i sommar är viktig för att åtgärda det glapp som uppstått när ingen nyutbildning av reservofficerare till Marinen skett under 10 år.

– Det är lovvärt att utbildning kommer liksom att antagningen planeras bli bredare nästa år. SFRO är fortsatt engagerat att stödja Försvarsmakten i att rekrytering, utbildning och vidareutveckling skall bli bästa tänkbara, säger Peter Thomsson.

– Vi har ett gemensamt intresse av att ha ett fungerande reservofficerssystem med så många som möjligt av RO som både vill och kan tjänstgöra, oavsett om de tillförs genom nyutbildning eller genom sommarens uppfräschningskurs.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida.

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 mars 2023

Årsmöte 2023

Genomförs den 17 mars på Drottning Victorias Örlogshem BIO kl 17.00…
Läs mer
1 november 2022

Äntligen nytt snitt på hemsidan

Läs mer
6 september 2023

Reservofficerare ska behålla sin personliga utrustning

Läs mer
2 september 2023

Grattis reservofficer – 105.000 kronor kan bli dina

Läs mer
20 juni 2023

SFRO-S After Work är tillbaka

Onsdag den 28/6. OSA senast måndag…