Kretsar

Kretsaktiviteter

Inom SFRO finns en tradition bland kretsarna att varje år ordna olika aktiviteter som kan vara av intresse för flottans reservofficerare. Bland annat arrangeras utbildningar, övningar och olika besök som kan vara till nytta och glädje för medlemmarna.