Grattis reservofficer – 105.000 kronor kan bli dina

Från den 1 juli i år gäller ett nytt kollektivavtal för reservofficerare i Försvarsmakten. En av de viktigaste förändringarna gäller rätten till tjänstgöringspremie.

Från den 1 juli i år gäller ett nytt kollektivavtal för reservofficerare i Försvarsmakten. En av de viktigaste förändringarna gäller rätten till tjänstgöringspremie.

Nu gäller att den reservofficer som efter år 2010 har tjänstgjort 12 månader (365 dagar) har rätt till en premie om två prisbasbelopp, i år 105.000 kronor. Det gäller oavsett om du har tjänstgjort i din krigsbefattning eller i någon annan reservofficersbefattning, och även om du startat din reservofficerskarriär efter att ha varit yrkesofficer. Yrkesofficerare som gått i pension, och därefter anställts som reservofficerare, har dock inte rätt till premien. Inte heller reservofficer som har gått i pension.

Du har två år på dig att begära ut premien. Det är alltså viktigt att agera innan den 30 juni 2025. Här på https://reservofficerarna.se/rad-och-stod/reservofficerspremien/ kan du läsa hur du går tillväga.

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
5 maj 2024

SFRO kallar till extra årsstämma!

Läs mer
25 februari 2024

Ny informationspamflett Lilla Blå

I inlägget kan du ladda ner både pamfletten och den tillhörande…