Styrelsen

Förbundsstyrelsen 2023

Ordförande

Örlkn Evelina Hedskog, kurs 03
E-postadress: ordforande@sfro.se

Sekreterare

Örlkn Verner Gerholm, Stockholmskretsen
E-postadress: sekreterare@sfro.se

Skattmästare

Fk Erik Toms
E-postadress: skattmastare@sfro.se

Utbildningssekreterare

Fk Victor Jangdal
E-postadress: utbildning@sfro.se

Ledamöter

Kn Calle Ortner

Örlkn Henrik Forsell

Johan von Otter, Göteborgskretsen

Johan Lindström, Malmökretsen

Suppleanter

Örlkn Nils Kjellgren

Serg Eric Grimsborn

Kn Fredrika Ljung