Styrelsen

Förbundsstyrelsen 2024

Ordförande

Örlkn Evelina Hedskog, kurs 03
E-postadress: ordforande@sfro.se

Sekreterare

Örlkn Verner Gerholm
E-postadress: sekreterare@sfro.se

Skattmästare

Fk Erik Toms
E-postadress: skattmastare@sfro.se

Utbildningssekreterare

Fk Victor Jangdal
E-postadress: utbildning@sfro.se

Ledamöter

Örlkn Calle Ortner, Stockhomskretsen

Örlkn Henrik Forsell

Örlkn Johan von Otter, Göteborgskretsen

Örlkn Fredrika Ljung, Malmökretsen

Suppleanter

Örlkn Nils Kjellgren

Lt William Wenkel