Styrelsen

Förbundsstyrelsen 2022

Ordförande

Örlkn Johan Hamnegård, kurs 04
E-postadress: ordforande@sfro.se

Sekreterare

1.Serg Rebecka Ramsten
E-postadress: sekreterare@sfro.se

Skattmästare

Fk Erik Toms
E-postadress: skattmastare@sfro.se

Utbildningssekreterare

Fk Victor Jangdal
E-postadress: utbildning@sfro.se

Ledamöter

Mj Mats Wigert, Stockholmskretsen

Örlkn Johan von Otter, Göteborgskretsen

Kn Johan Lindström, Malmökretsen

Örlkn Henrik Forsell

Kn Carl Ortner

Suppleanter

Kn Mattias Kennestad

Örlkn Nils Kjellgren

Serg Eric Grimsborn