Nyheter

SFRO-INFO 2017-2

maj 1, 2017 3:56 e m Ordförandens rader Jag har under vintern haft flera goda möten som jag hoppas skall tjäna oss i vår strävan att förmedla förståelsen att RO-systemet är en del av lösningen...

SFRO årsmöte 9 mars kl 18.00

februari 23, 2017 3:54 e m Medlemmar i SFRO inbjuds härmed till årsmöte den 9 mars kl 18.00 på Kastellet, Kastellholmen med efterföljande middag på M/S Segelkronan. Årets talare är konteramiral Jonas Haggren, tidigare kontingentschef...

Reservofficersutveckling 

februari 9, 2017 3:52 e m Som tidigare annonserats anordnar Sjöstridsskolan i Karlskrona en uppfräschningskurs för Marinens reservofficerare i augusti. – Förhoppningen är att liknande kurser kommer att kunna erbjudas under kommande år för att vidmakthålla teoretiska kompetenser...

SFRO INFO 2017-1

februari 1, 2017 3:40 e m Ordförandens rader Det var med tillfredsställelse som jag under Folk och försvars rikskonferens i Sälen konstaterade att försvarsfrågan åter aktualiserats och att en återtagning även av reservofficerssystemet sker. Ett...

Ansökan till marinens reservofficersutbildning öppen

januari 13, 2017 3:38 e m Rekrytering till reservofficersutbildning med examen 2018 pågår nu på Försvarsmaktens hemsida. Det är Fjärde sjöstridsflottiljen som efterlyser sökanden till utbildningen som ska leda till reservofficersanställning med inledande tjänstgöring i...

Ny hemsida

november 1, 2016 12:31 e m Idag lanseras Förbundets nya hemsida. Den huvudsakliga anledningen till uppdateringen är teknisk, men det har även inneburit en kostnadsbesparing. Utseendet är uppdaterat och nya funktioner har tillförts. Exempelvis finns nu ett enklare...

SFRO INFO 2016-2

november 1, 2016 12:20 e m Ordförandens rader Möten Jag har under hösten etablerat kontakt med de båda företrädare för Försvarsmakten som har störst betydelse för SFRO. Senast i förra veckan mötte jag överbefälhavaren general Micael...

Ny kanslichef hos Reservofficerarna

oktober 25, 2006 12:16 e m Den 1 oktober började Oscar Karlflo börja som ny kanslichef och ombudsman på Reservofficerarnas kansli. Oscar är utbildad statsvetare och utbildar sig till reservofficer. Han har tidigare bland annat tjänstgjort...