Årsmöte 2024

Genomförs den 21 mars på Kastellet med efterföljande middag på Segelkronan. BIO kl 17.30 mötet startar 18.00

Anmäl deltagande till sekreterare@sfro.se senast den 14 mars.

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
5 maj 2024

SFRO kallar till extra årsstämma!

Läs mer
25 februari 2024

Ny informationspamflett Lilla Blå

I inlägget kan du ladda ner både pamfletten och den tillhörande…