Ansökan till marinens reservofficersutbildning öppen

Rekrytering till reservofficersutbildning med examen 2018 pågår nu på Försvarsmaktens hemsida.

Det är Fjärde sjöstridsflottiljen som efterlyser sökanden till utbildningen som ska leda till reservofficersanställning med inledande tjänstgöring i befattning ombord som ytstridsofficer. Senare i karriären är avsikten att tjänstgöring ska genomföras i stabsbefattningar.

Sökanden skall vara studiemotiverad och redan ha en akademisk examen eller ha för avsikt att skaffa en sådan.

Utbildningen pågår under 52 veckor, med examen under våren 2018. Sista anmälningsdag är redan 29 januari.

– Det är mycket glädjande att reservofficersförbundens intressearbete haft inverkan och att Marinen för första gången på tio år kommer genomföra reservofficersutbildning med start redan i vår, säger SFRO:s ordförande örlkn Peter Thomsson.

Förbundet ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och bidrar gärna till att göra utbildning och tjänstgöring till bästa tänkbara.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida.

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 mars 2023

Årsmöte 2023

Genomförs den 17 mars på Drottning Victorias Örlogshem BIO kl 17.00…
Läs mer
1 november 2022

Äntligen nytt snitt på hemsidan

Läs mer
6 september 2023

Reservofficerare ska behålla sin personliga utrustning

Läs mer
2 september 2023

Grattis reservofficer – 105.000 kronor kan bli dina

Läs mer
20 juni 2023

SFRO-S After Work är tillbaka

Onsdag den 28/6. OSA senast måndag…